Български English
Тръби - PVC тръби за канализация

Тръби от поливинилхлорид (PVC), по БДС EN 1401: (Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата) с три номинална класа на пръстеновидна коравина по БДС EN ISO 9699.

За приложение в сградна и извънсградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води, вентилационни системи и кабелозащитни мрежи.


Продуктова гама:

PVC-тръби и фитинги            РVC - SN2, SN4, SN8

PVC-напорни тръби               PVC-напорни тръби


 

Предимства:

»много добри хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени

»изключителна здравина и издръжливост

»ниско тегло

»издръжливост на студ, което ги прави подходящи за полагане при температури и под 0 °С

»диелектричност

»малък коефициент на топлопроводност, което позволява тръбите да се поставят на по-малка дълбочина

»лесен монтаж, благодарение на муфена връзка

»вътрешна и външна водонепропускливост

»трайност на материала над 100 години; химическа устойчивост.