Български English
Тръби - PVC тръби за канализация

Предимства на PVC-тръбите:

»много добри хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени

» изключителна здравина и издръжливост

»ниско тегло

»издръжливост на студ, което ги прави подходящи за полагане при температури и под 0 °С

»диелектричност

»малък коефициент на топлопроводност, което позволява тръбите да се поставят на по-малка дълбочина

»лесен монтаж, благодарение на муфена връзка

»вътрешна и външна водонепропускливост

»трайност на материала над 100 години; химическа устойчивост.

 

PVC системата от канализационни тръби се произвежда в следните три номинални класа на пръстеновидна коравина според  БДС EN ISO 9699:

Съгласно БДС ЕN1401-1 раздел 4.1 фитинги от клас SN4 могат да се използват заедно с тръбите клас SN8.

Области на приложение: сградна и извънсградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води, вентилационни системи и кабелозащитни мрежи

Видове PVC тръби според сферата на приложение и начин на производство:

Трислойно PVC, като вътрешният слой е от разпенено PVC, трислойно PVC-U-тип KG, PVC-U напорни тръби за пренос на вода и др.

За допълнителни размери, цени и наличности, свържете се с нас на sales@peichev.net или 056 815730056 815730