Български English
Промишлена арматура - регулиращи вентили - задвижки - електромагнитни вентили
За информация относно по-долу описаните продукти, моля обърнете се към нашия търговски отдел:
»Електромагнитни вентили
»Електромагнитен вентил за общо приложение
»Електромагнитен вентил за общо приложение - пълнопроходен
»Електромагнитен вентил за общо приложение, с нулева разлика в налягането
»Трипътен електромагнитен вентил с общо приложение
»Електромагнитен вентил за въздух при високо налягане (40 bar)
»Електромагнитен вентил за приложение при високи налягания
»Електромагнитен вентил за пара
»Електромагнитен вентил за пара - с нулева разлика в налягането
»Бобини
»Неръжадем електромагнитен вентил
»Електромагнитен вентил за компресори, с директно действие
»Електромагнитен вентил за компресори, с улеснен монтаж
»Електромагнитен вентил за компресори, с пилотно действие
»Електромагнитен вентил за вакуум
»Електромагнитен вентил за автоматичен дренаж
»Взривозащитен електромагнитен вентил
»Електромагнитен вентил за нефтопродукти
»Електромагнитен вентил за пара с ръчно регулиране на дебита
»Неръждаем бутален вентил с пневматично задействие
»Електрическа задвижка
»Пневматична задвижка